Тобыл Ж 2021

Олег Лотов – бас бапкер
Масленов Сергей – бапкер
Кашарин Виктор – бапкер
Уразов Тимур – бапкер
Абилкасымов Марал – дәрігер
Сатмағамбет Жансұлтан – массажшы